ค้นหาแพทย์

ผศ.นพ. สาธิษฐ์ มะโนปัญญาสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ทารกแรกเกิด
  • ฉีดวัคซีนเด็ก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 15:59 ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12 อาคารศรีพัฒน์
อังคาร 08:00 - 15:59 ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12 อาคารศรีพัฒน์
พุธ 08:00 - 15:59 ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12 อาคารศรีพัฒน์
พฤหัสบดี 08:00 - 15:59 ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12 อาคารศรีพัฒน์
ศุกร์ 08:00 - 15:59 ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12 อาคารศรีพัฒน์
เสาร์ 09:00 - 11:59 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
08:00 - 15:59 ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12 อาคารศรีพัฒน์
อาทิตย์ 08:00 - 15:59 ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12 อาคารศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ