ค้นหาแพทย์

รศ.นพ. รุ่งโรจน์ เนตรศิรินิลกุลสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • โรคเลือด
    ฉีดวัคซีนเด็ก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 13:00-13:59 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
14:00-14:59 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
15:00-16:00 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
พฤหัสบดี 17:00-17:59 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
18:00-19:00 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
เสาร์ 09:00-12:00 PED/กุมาร
อาทิตย์ 13:00-16:00 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
01 มีนาคม 2564 13:00 - 13:59
01 มีนาคม 2564 14:00 - 14:59
01 มีนาคม 2564 15:00 - 16:00
04 มีนาคม 2564 17:00 - 17:59
04 มีนาคม 2564 18:00 - 19:00
08 มีนาคม 2564 13:00 - 13:59
08 มีนาคม 2564 14:00 - 14:59
08 มีนาคม 2564 15:00 - 16:00
11 มีนาคม 2564 17:00 - 17:59
11 มีนาคม 2564 18:00 - 19:00
15 มีนาคม 2564 13:00 - 13:59
15 มีนาคม 2564 14:00 - 14:59
15 มีนาคม 2564 15:00 - 16:00
18 มีนาคม 2564 17:00 - 17:59
18 มีนาคม 2564 18:00 - 19:00
25 มีนาคม 2564 17:00 - 17:59
25 มีนาคม 2564 18:00 - 19:00
27 มีนาคม 2564 09:00 - 12:00
28 มีนาคม 2564 13:00 - 16:00
29 มีนาคม 2564 13:00 - 13:59
29 มีนาคม 2564 14:00 - 14:59
29 มีนาคม 2564 15:00 - 16:00