ค้นหาแพทย์

รศ.นพ. รุ่งโรจน์ เนตรศิรินิลกุลสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • โรคเลือด
    ฉีดวัคซีนเด็ก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 13:00-13:59 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
14:00-15:00 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
พฤหัสบดี 17:00-17:59 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
18:00-19:00 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
เสาร์ 09:00-09:59 PED/กุมาร
10:00-10:59 PED/กุมาร
11:00-12:00 PED/กุมาร
อาทิตย์ 13:00-13:59 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
14:00-14:59 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
15:00-16:00 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
03 มิถุนายน 2564 17:00 - 17:59
03 มิถุนายน 2564 18:00 - 19:00
05 มิถุนายน 2564 09:00 - 09:59
05 มิถุนายน 2564 10:00 - 10:59
05 มิถุนายน 2564 11:00 - 12:00
06 มิถุนายน 2564 13:00 - 13:59
06 มิถุนายน 2564 14:00 - 14:59
06 มิถุนายน 2564 15:00 - 16:00
10 มิถุนายน 2564 17:00 - 17:59
10 มิถุนายน 2564 18:00 - 19:00
14 มิถุนายน 2564 13:00 - 13:59
14 มิถุนายน 2564 14:00 - 15:00
17 มิถุนายน 2564 17:00 - 17:59
17 มิถุนายน 2564 18:00 - 19:00
21 มิถุนายน 2564 13:00 - 13:59
21 มิถุนายน 2564 14:00 - 14:59
21 มิถุนายน 2564 15:00 - 16:00
26 มิถุนายน 2564 09:00 - 09:59
26 มิถุนายน 2564 10:00 - 10:59
26 มิถุนายน 2564 11:00 - 12:00