ค้นหาแพทย์

ผศ.นพ. สมพร โชตินฤมลสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ฉีดวัคซีนเด็ก
  • ทารกแรกเกิด

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • - - - -

วุฒิบัตร

  • -

การศึกษาหลังปริญญา

  • -

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • -

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00-12:00/13:00-16:00 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
08:00 - 15:59 ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12 อาคารศรีพัฒน์
อังคาร 09:00-12:00/13:00-16:00 คลินิกบริการส่วนหน้า ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
08:00 - 15:59 ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12 อาคารศรีพัฒน์
09:00-12:00/13:00-14:30 คลินิกกุมาร ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
พุธ 08:00 - 15:59 ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12 อาคารศรีพัฒน์
พฤหัสบดี 08:00 - 15:59 ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12 อาคารศรีพัฒน์
ศุกร์ 13:00 - 19:00 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
09:00 - 12:00 คลินิกบริการส่วนหน้า ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
08:00 - 15:59 ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12 อาคารศรีพัฒน์
09:00 - 12:00 คลินิกกุมาร ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
เสาร์ 13:00 - 16:00 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
08:00 - 15:59 ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12 อาคารศรีพัฒน์
อาทิตย์ 13:00 - 16:00 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
08:00 - 15:59 ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12 อาคารศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ
01 เมษายน 2567 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
08 เมษายน 2567 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
12 เมษายน 2567 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
13 เมษายน 2567 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
14 เมษายน 2567 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
15 เมษายน 2567 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
22 เมษายน 2567 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
26 เมษายน 2567 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
27 เมษายน 2567 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
28 เมษายน 2567 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
29 เมษายน 2567 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ