ค้นหาแพทย์

ผศ.นพ. ชินณุวัฒน์ สงวนเสริมศรีสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ฉีดวัคซีนเด็ก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 13:00-13:59 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
14:00-14:59 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
15:00-16:00 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
ศุกร์ 13:00-13:59 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
14:00-14:59 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
15:00-16:00 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
เสาร์ 09:00-12:00 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
02 มีนาคม 2564 13:00 - 16:00
06 มีนาคม 2564 09:00 - 12:00
12 มีนาคม 2564 13:00 - 13:59
12 มีนาคม 2564 14:00 - 14:59
12 มีนาคม 2564 15:00 - 16:00
13 มีนาคม 2564 09:00 - 12:00
16 มีนาคม 2564 13:00 - 16:00
20 มีนาคม 2564 09:00 - 12:00
26 มีนาคม 2564 13:00 - 13:59
26 มีนาคม 2564 14:00 - 14:59
26 มีนาคม 2564 15:00 - 16:00
30 มีนาคม 2564 13:00 - 16:00