ค้นหาแพทย์

ผศ.นพ. ชินณุวัฒน์ สงวนเสริมศรีสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ฉีดวัคซีนเด็ก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 13:00-13:59 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
14:00-15:00 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
ศุกร์ 13:00-13:59 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
14:00-15:00 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
เสาร์ 09:00-09:59 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
10:00-10:59 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
11:00-12:00 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
01 พฤษภาคม 2564 09:00 - 12:00
04 พฤษภาคม 2564 13:00 - 16:00
08 พฤษภาคม 2564 09:00 - 12:00
14 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
14 พฤษภาคม 2564 14:00 - 14:59
14 พฤษภาคม 2564 15:00 - 16:00
15 พฤษภาคม 2564 09:00 - 12:00
18 พฤษภาคม 2564 13:00 - 16:00
28 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
28 พฤษภาคม 2564 14:00 - 14:59
28 พฤษภาคม 2564 15:00 - 16:00