ค้นหาแพทย์

ผศ.นพ. ชินณุวัฒน์ สงวนเสริมศรีสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ฉีดวัคซีนเด็ก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 13:00-13:59 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
14:00-14:59 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
15:00-16:00 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
ศุกร์ 13:00-13:59 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
14:00-14:59 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
15:00-16:00 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
เสาร์ 09:00-12:00 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
03 ตุลาคม 2563 09:00 - 12:00
06 ตุลาคม 2563 13:00 - 16:00
09 ตุลาคม 2563 13:00 - 13:59
09 ตุลาคม 2563 14:00 - 14:59
09 ตุลาคม 2563 15:00 - 16:00
10 ตุลาคม 2563 09:00 - 12:00
13 ตุลาคม 2563 13:00 - 13:59
13 ตุลาคม 2563 14:00 - 14:59
13 ตุลาคม 2563 15:00 - 16:00
17 ตุลาคม 2563 09:00 - 12:00
20 ตุลาคม 2563 13:00 - 16:00
23 ตุลาคม 2563 13:00 - 13:59
23 ตุลาคม 2563 14:00 - 14:59
23 ตุลาคม 2563 15:00 - 16:00
31 ตุลาคม 2563 09:00 - 12:00