ค้นหาแพทย์

ผศ.พญ. อลิสรา ดำรงมณีสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ฉีดวัคซีนเด็ก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พุธ 13:00-13:59 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
14:00-15:00 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
เสาร์ 13:00-13:59 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
14:00-15:00 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
05 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
05 พฤษภาคม 2564 14:00 - 15:00
19 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
19 พฤษภาคม 2564 14:00 - 15:00
26 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
26 พฤษภาคม 2564 14:00 - 15:00