ค้นหาแพทย์

ผศ.พญ. จุฑามาศ สุทัศน์ ณ อยุธยาสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • พัฒนาการเด็ก
  • ฉีดวัคซีนเด็ก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00 - 12:00 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
พุธ 09:00 - 12:00 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
พฤหัสบดี 09:00 - 12:00 คลินิกกุมาร ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
เสาร์ 09:00 - 12:00 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ