ค้นหาแพทย์

พญ. วิรดา ศักดิ์อมรชัยสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • โรคเด็กทั่วไป
  • ฉีดวัคซีนเด็ก

ภาษา

  • อังกฤษ

การศึกษาหลังปริญญา

  • วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โภชนาการ

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • โภชนาการเด็ก
  • วัคซีน

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 09:00 - 11:59 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
17:00 - 19:59 คลินิกบริการส่วนหน้า ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
พุธ 09:00-11:59/13:00-15:30 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
17:00 - 19:59 คลินิกบริการส่วนหน้า ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
ศุกร์ 09:00 - 11:59 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
เสาร์ 09:00-11:59/13:00-15:59 คลินิกบริการส่วนหน้า ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ
12 เมษายน 2567 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ