ค้นหาแพทย์

พญ. กรองพร องค์ประเสริฐ



สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ฉีดวัคซีนเด็ก
    พัฒนาการเด็ก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พุธ 09:00-09:59 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
10:00-10:59 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
11:00-12:00 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
พฤหัสบดี 13:00-13:59 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
14:00-14:59 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
15:00-16:00 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
เสาร์ 09:00-09:59 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
10:00-10:59 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
11:00-12:00 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
20 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
20 พฤษภาคม 2564 14:00 - 14:59
20 พฤษภาคม 2564 15:00 - 16:00
26 พฤษภาคม 2564 09:00 - 09:59
26 พฤษภาคม 2564 10:00 - 10:59
26 พฤษภาคม 2564 11:00 - 12:00