ค้นหาแพทย์

พญ. ชนันภรณ์ วิเศษวิทยเวชสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • พัฒนาการเด็ก , ภูมิแพ้ , ฉีดวัคซีนเด็ก , หอบหืด

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ1) แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2545
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2551

การศึกษาหลังปริญญา

  • 2002-2003 Internship,Udon Thani Hospital ,Udon Thani province
  • 2005-2008 Pediatric Resident, Department of Pediatrics, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
  • 2012 the 6th Asian Congress of Pediatric Infectious Diseases, Colombo, Sri Lanka
  • 2017 World Congress of The World Society for Pediatric Infectious Disease ,Shenzhen, China
  • 2018 International symposium on pneumococci and pneumococcal disease , Melbourne, Australia

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00 - 12:00 คลินิกบริการส่วนหน้า ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
09:00 - 12:00 คลินิกกุมาร ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
อังคาร 09:00 - 12:00 คลินิกบริการส่วนหน้า ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
09:00 - 12:00 คลินิกกุมาร ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
พุธ 09:00 - 12:00 คลินิกบริการส่วนหน้า ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
09:00 - 12:00 คลินิกกุมาร ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
พฤหัสบดี 09:00-12:00/17:00-20:00 คลินิกบริการส่วนหน้า ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
09:00-12:00/17:00-20:00 คลินิกกุมาร ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
ศุกร์ 09:00 - 12:00 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
อาทิตย์ 13:00 - 16:00 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
09:00-12:00/17:00-20:00 คลินิกบริการส่วนหน้า ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
09:00-12:00/17:00-20:00 คลินิกกุมาร ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ
16 ตุลาคม 2566 คลินิกบริการส่วนหน้า ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
17 ตุลาคม 2566 คลินิกบริการส่วนหน้า ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
18 ตุลาคม 2566 คลินิกบริการส่วนหน้า ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
20 ตุลาคม 2566 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ