ค้นหาแพทย์

พญ. ชนันภรณ์ วิเศษวิทยเวชสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • หอบหืด
 • ฉีดวัคซีนเด็ก
 • ภูมิแพ้
 • พัฒนาการเด็ก

ภาษา

 • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ1) แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2545
 • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2551

วุฒิบัตร

 • -

การศึกษาหลังปริญญา

 • 2002-2003 Internship,Udon Thani Hospital ,Udon Thani province
 • 2005-2008 Pediatric Resident, Department of Pediatrics, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
 • 2012 the 6th Asian Congress of Pediatric Infectious Diseases, Colombo, Sri Lanka
 • 2017 World Congress of The World Society for Pediatric Infectious Disease ,Shenzhen, China
 • 2018 International symposium on pneumococci and pneumococcal disease , Melbourne, Australia

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

 • -

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00 - 12:00 คลินิกบริการส่วนหน้า ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
09:00 - 12:00 คลินิกกุมาร ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
อังคาร 09:00 - 12:00 คลินิกบริการส่วนหน้า ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
09:00 - 12:00 คลินิกกุมาร ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
พุธ 09:00 - 12:00 คลินิกบริการส่วนหน้า ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
09:00 - 12:00 คลินิกกุมาร ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
พฤหัสบดี 09:00-12:00/17:00-20:00 คลินิกบริการส่วนหน้า ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
09:00-12:00/17:00-20:00 คลินิกกุมาร ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
ศุกร์ 09:00 - 12:00 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
อาทิตย์ 13:00 - 16:00 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
09:00-12:00/17:00-20:00 คลินิกบริการส่วนหน้า ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
09:00-12:00/17:00-20:00 คลินิกกุมาร ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ
02 เมษายน 2567 คลินิกบริการส่วนหน้า ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
03 เมษายน 2567 คลินิกบริการส่วนหน้า ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
04 เมษายน 2567 คลินิกบริการส่วนหน้า ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
05 เมษายน 2567 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
12 เมษายน 2567 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
14 เมษายน 2567 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
15 เมษายน 2567 คลินิกบริการส่วนหน้า ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์