ค้นหาแพทย์

พญ. ชนันภรณ์ วิเศษวิทยเวชสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ภูมิแพ้
    ฉีดวัคซีนเด็ก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ1)
  • โรงพยาบาลรามาธิบดี,มหาวิทยาลัยมหิดล 2545

วุฒิบัตร

  • สาขากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช ประเทศไทย 2551

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00-12:00 PED/กุมาร
อังคาร 09:00-12:00 PED/กุมาร
พุธ 09:00-12:00 PED/กุมาร
พฤหัสบดี 09:00-12:00 PED/กุมาร
09:00-12:00 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
17:00-20:00 PED/กุมาร
ศุกร์ 09:00-12:00 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
อาทิตย์ 09:00-12:00 PED/กุมาร
09:00-09:59 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
10:00-10:59 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
11:00-12:00 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
13:00-16:00 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
17:00-20:00 PED/กุมาร

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
23 มีนาคม 2564 09:00 - 12:00
24 มีนาคม 2564 09:00 - 12:00
25 มีนาคม 2564 09:00 - 12:00
25 มีนาคม 2564 17:00 - 20:00
26 มีนาคม 2564 09:00 - 12:00