ค้นหาแพทย์

พญ. จิตรลดา ศรีปัญญาสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ฉีดวัคซีนเด็ก
  • โรคเด็กทั่วไป
  • พัฒนาการเด็ก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551
  • วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 2557

วุฒิบัตร

  • -

การศึกษาหลังปริญญา

  • -

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • พัฒนาการเด็ก
  • โรคติดเชื้อในเด็ก

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00 - 12:00 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
13:00 - 16:00 คลินิกบริการส่วนหน้า ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
อังคาร 09:00-12:00/13:00-16:00 คลินิกบริการส่วนหน้า ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
พุธ 09:00 - 12:00 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
13:00-16:00/17:00-20:00 คลินิกบริการส่วนหน้า ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
พฤหัสบดี 13:00 - 16:00 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
09:00 - 12:00 คลินิกบริการส่วนหน้า ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
ศุกร์ 09:00-12:00/13:00-16:00 คลินิกบริการส่วนหน้า ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
อาทิตย์ 09:00-12:00/13:00-16:00 คลินิกบริการส่วนหน้า ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ