ค้นหาแพทย์

พญ. จิตรลดา ศรีปัญญาสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • โรคเด็กทั่วไป
    ฉีดวัคซีนเด็ก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00-09:59 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
10:00-10:59 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
11:00-12:00 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
13:00-13:59 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
13:00-13:59 PED/กุมาร
14:00-14:59 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
14:00-14:59 PED/กุมาร
15:00-16:00 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
15:00-16:00 PED/กุมาร
อังคาร 09:00-09:59 PED/กุมาร
10:00-10:59 PED/กุมาร
11:00-12:00 PED/กุมาร
13:00-13:59 PED/กุมาร
13:00-13:59 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
14:00-14:59 PED/กุมาร
14:00-14:59 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
15:00-16:00 PED/กุมาร
15:00-16:00 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
พุธ 09:00-09:59 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
10:00-10:59 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
11:00-12:00 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
13:00-13:59 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
13:00-13:59 PED/กุมาร
14:00-14:59 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
14:00-14:59 PED/กุมาร
15:00-15:59 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
15:00-16:00 PED/กุมาร
17:00-17:59 PED/กุมาร
18:00-18:59 PED/กุมาร
19:00-20:00 PED/กุมาร
พฤหัสบดี 09:00-09:59 PED/กุมาร
10:00-10:59 PED/กุมาร
11:00-12:00 PED/กุมาร
13:00-13:59 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
14:00-14:59 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
15:00-16:00 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
ศุกร์ 09:00-09:59 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
10:00-10:59 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
11:00-12:00 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
13:00-13:59 PED/กุมาร
14:00-14:59 PED/กุมาร
15:00-16:00 PED/กุมาร
อาทิตย์ 09:00-09:59 PED/กุมาร
10:00-10:59 PED/กุมาร
11:00-12:00 PED/กุมาร
13:00-13:59 PED/กุมาร
14:00-14:59 PED/กุมาร
15:00-16:00 PED/กุมาร

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
07 มิถุนายน 2564 17:00 - 17:59
07 มิถุนายน 2564 18:00 - 18:59
07 มิถุนายน 2564 19:00 - 20:00
14 มิถุนายน 2564 17:00 - 17:59
14 มิถุนายน 2564 18:00 - 18:59
14 มิถุนายน 2564 19:00 - 20:00
21 มิถุนายน 2564 17:00 - 17:59
21 มิถุนายน 2564 18:00 - 18:59
21 มิถุนายน 2564 19:00 - 20:00
28 มิถุนายน 2564 17:00 - 17:59
28 มิถุนายน 2564 18:00 - 18:59
28 มิถุนายน 2564 19:00 - 20:00