บริการทางการแพทย์

คลินิกจักษุ

       เรามีอาจารย์จักษุแพทย์เฉพาะทาง ในการให้การดูแลรักษา ทั้งการมองเห็น ทดสอบสายตา รักษาโรคต้อกระจก-ต้อหิน-ต้อลม และส่งเสริมภาพลักษณ์ดวงตาของท่าน ด้วยการทำตาปลอมเฉพาะบุคคล ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-936948 , Call center 053-936900-1, 065-4724657, 065-4724658

พบกับผู้เชี่ยวชาญของเรา