บริการทางการแพทย์

คลินิกจักษุ

       ให้บริการดูแลรักษาโรคเกี่ยวกับดวงตา ตั้งแต่อาการทั่วไป จนถึงการรักษาที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยจักษุแพทย์เฉพาะทาง เช่น ตรวจคัดกรองการมองเห็นและสายตาขี้เกียจในเด็กรักษาและผ่าตัดโรคกล้ามเนื้อตาในเด็กและผู้ใหญ่การผ่าตัดตาทุกชนิด ผ่าตัดจอประสาทตาการผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์เทียมโดยใช้เลเซอร์ (Femtosecond laser) ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้างการเปลี่ยนกระจกตาดำการผ่าตัดรักษาต้อหินการรักษาด้วยวิธีการใส่เลนส์เสริม (ICL)  


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 12 อาคารศรีพัฒน์ฯ

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-936948 , Call center 053-936900-1

พบกับผู้เชี่ยวชาญของเรา