ค้นหาแพทย์

รศ.พญ. เจนจิต ชูวุฒยากรสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • น้ำวุ้นตา จอประสาทตา และต้อกระจก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

วุฒิบัตร

  • Intern - Faculty of medicine , Chiangmai University
  • Residency Training - Ophthalmology department, Faculty Medicine Chiangmai University
  • Observership for neuro - Ophthalmology +retina at Royal Victorian Eye+ Ear Hospital, Melbourne, Australia.

การศึกษาหลังปริญญา

  • Staff teaching , Ophthalmology department , Faculty of Medicine Chiangmai University

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
ศุกร์ 13:00 - 15:00 คลินิกจักษุ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
เสาร์ 08:00 - 11:00 คลินิกจักษุ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ
12 เมษายน 2567 คลินิกจักษุ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
13 เมษายน 2567 คลินิกจักษุ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์