ค้นหาแพทย์

รศ.พญ. เจนจิต ชูวุฒยากรสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • น้ำวุ้นตา จอประสาทตา และต้อกระจก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

วุฒิบัตร

  • Intern - Faculty of medicine , Chiangmai University
  • Residency Training - Ophthalmology department, Faculty Medicine Chiangmai University
  • Observership for neuro - Ophthalmology +retina at Royal Victorian Eye+ Ear Hospital, Melbourne, Australia.

การศึกษาหลังปริญญา

  • Staff teaching , Ophthalmology department , Faculty of Medicine Chiangmai University

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
ศุกร์ 13:00-13:59 EYE/จักษุ ชั้น 12
14:00-15:00 EYE/จักษุ ชั้น 12
เสาร์ 08:00-08:59 EYE/จักษุ ชั้น 12
09:00-09:59 EYE/จักษุ ชั้น 12
10:00-10:59 EYE/จักษุ ชั้น 12
11:00-12:00 EYE/จักษุ ชั้น 12

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา