ค้นหาแพทย์

พญ. ปรียานุช คุณทรงเกียรติสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • น้ำวุ้นตา จอประสาทตา และต้อกระจก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558
  • แพทย์ต่อยอดอนุสาขาจอตาและวุ้นตา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560
  • ประกาศนียบัตรดวงตาประดิษฐ์ Aravind Eye Hospital, Madurai, India

การศึกษาหลังปริญญา

  • -

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • ตาปลอมเฉพาะบุคคล

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00-12:00/13:00-15:00 คลินิกจักษุ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
พุธ 13:00 - 15:00 คลินิกจักษุ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
พฤหัสบดี 13:00 - 15:00 คลินิกจักษุ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
เสาร์ 13:00 - 15:00 คลินิกจักษุ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ
01 เมษายน 2567 คลินิกจักษุ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
13 เมษายน 2567 คลินิกจักษุ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
15 เมษายน 2567 คลินิกจักษุ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์