ค้นหาแพทย์

พญ. ปรียานุช คุณทรงเกียรติสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • น้ำวุ้นตา จอประสาทตา และต้อกระจก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ,จีน,ญี่ปุ่น

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 2553

วุฒิบัตร

  • จักษุวิทยา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 2558
  • น้ำวุ้นและจอตา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 2560

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00-09:59 EYE/จักษุ ชั้น 12
10:00-10:59 EYE/จักษุ ชั้น 12
11:00-12:00 EYE/จักษุ ชั้น 12
13:00-13:59 EYE/จักษุ ชั้น 12
14:00-15:00 EYE/จักษุ ชั้น 12
พุธ 13:00-13:59 EYE/จักษุ ชั้น 12
14:00-15:00 EYE/จักษุ ชั้น 12
พฤหัสบดี 13:00-13:59 EYE/จักษุ ชั้น 12
14:00-15:00 EYE/จักษุ ชั้น 12
ศุกร์ 09:00-09:59 EYE/จักษุ ชั้น 12
10:00-10:59 EYE/จักษุ ชั้น 12
11:00-12:00 EYE/จักษุ ชั้น 12
เสาร์ 13:00-13:59 EYE/จักษุ ชั้น 12
14:00-15:00 EYE/จักษุ ชั้น 12

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
12 เมษายน 2564 09:00 - 12:00
12 เมษายน 2564 13:00 - 16:00
14 เมษายน 2564 13:00 - 16:00
15 เมษายน 2564 13:00 - 16:00