ค้นหาแพทย์

ผศ.พญ. ธิดารัตน์ ลีอังกูรเสถียรสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ต้อหินและ ต้อกระจก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • Thai board of Ophthalmology Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Chiangmai University, Chiangmai , Thailand

วุฒิบัตร

  • Fellow in Ophthlmology , Low Vision Rehabilitation Department of Ophthalmology, Califprnia Pacific Medical Center (CPMC) San Francisco, USA
  • Clinical Research Fellow in Ophthalmology, Glaucoma Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, University of

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 17:00-17:59 EYE/จักษุ ชั้น 12
18:00-19:00 EYE/จักษุ ชั้น 12
ศุกร์ 09:00-09:59 EYE/จักษุ ชั้น 12
10:00-11:00 EYE/จักษุ ชั้น 12
17:00-17:59 EYE/จักษุ ชั้น 12
18:00-19:00 EYE/จักษุ ชั้น 12

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
06 เมษายน 2564 17:00 - 19:00
09 เมษายน 2564 17:00 - 19:00
13 เมษายน 2564 17:00 - 19:00
16 เมษายน 2564 08:30 - 10:30
16 เมษายน 2564 17:00 - 19:00
23 เมษายน 2564 17:00 - 19:00