ค้นหาแพทย์

ผศ.พญ. ธิดารัตน์ ลีอังกูรเสถียรสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ต้อหินและ ต้อกระจก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • Thai board of Ophthalmology Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Chiangmai University, Chiangmai , Thailand

วุฒิบัตร

  • Fellow in Ophthlmology , Low Vision Rehabilitation Department of Ophthalmology, Califprnia Pacific Medical Center (CPMC) San Francisco, USA
  • Clinical Research Fellow in Ophthalmology, Glaucoma Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, University of

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 17:00 - 19:00 คลินิกจักษุ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
ศุกร์ 08:30-12:00/17:00-19:00 คลินิกจักษุ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ
12 เมษายน 2567 คลินิกจักษุ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
16 เมษายน 2567 คลินิกจักษุ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
26 เมษายน 2567 คลินิกจักษุ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์