ค้นหาแพทย์

รศ.พญ. ภารดี คุณาวิศรุตสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • น้ำวุ้นตา จอประสาทตา และต้อกระจก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พุธ 09:00-09:59 EYE/จักษุ ชั้น 12
10:00-10:59 EYE/จักษุ ชั้น 12
11:00-12:00 EYE/จักษุ ชั้น 12
17:00-17:59 EYE/จักษุ ชั้น 12
18:00-19:00 EYE/จักษุ ชั้น 12
อาทิตย์ 09:00-09:59 EYE/จักษุ ชั้น 12
10:00-10:59 EYE/จักษุ ชั้น 12
11:00-12:00 EYE/จักษุ ชั้น 12

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
04 เมษายน 2564 09:00 - 12:00
07 เมษายน 2564 17:00 - 19:00
14 เมษายน 2564 09:00 - 12:00
14 เมษายน 2564 17:00 - 19:00