ค้นหาแพทย์

ผศ.พญ. วรพร ชัยกิจมงคลสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • น้ำวุ้นตา จอประสาทตา และต้อกระจก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • 2553อนุสาขาจักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
  • 2552จักษุวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
  • 2548ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พฤหัสบดี 09:00-09:59 EYE/จักษุ ชั้น 12
10:00-10:59 EYE/จักษุ ชั้น 12
11:00-12:00 EYE/จักษุ ชั้น 12
อาทิตย์ 13:00-13:59 EYE/จักษุ ชั้น 12
14:00-14:59 EYE/จักษุ ชั้น 12
15:00-16:00 EYE/จักษุ ชั้น 12

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
08 เมษายน 2564 09:00 - 11:00
11 เมษายน 2564 13:00 - 16:00
15 เมษายน 2564 09:00 - 11:00
15 เมษายน 2564 11:00 - 12:00