ค้นหาแพทย์

ผศ.นพ. ศักรินทร์ อัษญคุณสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • เบ้าตา และศัลยกรรมตกแต่งรอบดวงตา ประดิษฐ์ตาปลอมเฉพาะบุคคล

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พุธ 09:00-09:59 EYE/จักษุ ชั้น 12
10:00-10:59 EYE/จักษุ ชั้น 12
11:00-12:00 EYE/จักษุ ชั้น 12
พฤหัสบดี 13:00-13:59 EYE/จักษุ ชั้น 12
14:00-15:00 EYE/จักษุ ชั้น 12

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
14 เมษายน 2564 09:00 - 12:00
15 เมษายน 2564 13:00 - 16:00