ค้นหาแพทย์

ศ.ดร.พญ. เกษรา พัฒนพิฑูรย์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ช่องหน้าลูกตาอักเสบ และต้อหิน ต้อกระจก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • Doctor of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok
  • Degree of Doctor (PhD), Utrecht University, Utrech, the Netherlands

วุฒิบัตร

  • Basic Science in Ophthalmology , Chiang Mai University, Chiang Mai
  • Certificate for Ophthalmology, Thai Medical Council, Thailand
  • Fellowship in Glaucoma, University of British Columbia, Vancouver, Canada
  • Fellowship in Uveitis, University of British Columbi

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พุธ 12:00 - 14:00 คลินิกจักษุ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ