ค้นหาแพทย์

นพ. ธนภัทร เชาว์วิศิษฐ์เสรี



สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • จักษุประสาทและต้อกระจก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พฤหัสบดี 09:00-09:59 OPD EYE/จักษุ อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
10:00-10:59 OPD EYE/จักษุ อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
11:00-12:00 OPD EYE/จักษุ อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
เสาร์ 16:00-16:59 OPD EYE/จักษุ อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
17:00-18:00 OPD EYE/จักษุ อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
01 พฤษภาคม 2564 16:00 - 19:00
08 พฤษภาคม 2564 16:00 - 19:00
15 พฤษภาคม 2564 16:00 - 19:00
22 พฤษภาคม 2564 16:00 - 19:00
29 พฤษภาคม 2564 16:00 - 19:00