ค้นหาแพทย์

นพ. ธนภัทร เชาว์วิศิษฐ์เสรีสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • จักษุประสาทและต้อกระจก
 • จักษุวิทยา

ภาษา

 • ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ

การศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2015

วุฒิบัตร

 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาวิชาจักษุวิทยา, ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
 • Certificate of Membership, Professional Aesthetic Surgery, Cosmetic & Anti-aging (PASCAL)
 • Certificate of Attendance, 2022 PASCAL Member's Meeting Blepharoplasty Workshop, Eye Center of Shimmian Clinic, Seoul, Korea
 • International Certificate Membership, Korean Society of Korean Cosmetic Surgery & medicine Association (KSKCS)
 • Certificate of Membership, Korean College of Cosmetic Surgery & medicine (KCCS)
 • Certificate of Attendance, 2023 KCCS blepharoplasty Expert & Diploma course, Shimmian Clinic, Seoul, Korea (PASCAL, KCCS and KSKCS)

การศึกษาหลังปริญญา

 • Certificate of Fellowships Training Program of KU Medicine : Oculoplasty, Department of Ophthalmology, Korea University Guro Hospital.
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

 • โรคตาแห้ง
 • ภาวะเปลือกตาหย่อน
 • หนังตาตก กล้ามเนื้อตายกเปลือกตาอ่อนแรง

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 13:00 - 15:00 คลินิกจักษุ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
อังคาร 09:00-12:00/13:00-16:00 คลินิกจักษุ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
พุธ 09:00-12:00/13:00-15:00 คลินิกจักษุ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
พฤหัสบดี 09:00-12:00/13:00-15:00 คลินิกจักษุ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
ศุกร์ 09:00-12:00/13:00-15:00 คลินิกจักษุ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
อาทิตย์ 09:00 - 12:00 คลินิกจักษุ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ
02 เมษายน 2567 คลินิกจักษุ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
09 เมษายน 2567 คลินิกจักษุ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
12 เมษายน 2567 คลินิกจักษุ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
14 เมษายน 2567 คลินิกจักษุ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
15 เมษายน 2567 คลินิกจักษุ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
16 เมษายน 2567 คลินิกจักษุ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
23 เมษายน 2567 คลินิกจักษุ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
30 เมษายน 2567 คลินิกจักษุ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์