ค้นหาแพทย์

พญ. อทิตยา อภิวรรธกกุลสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ช่องหน้าลูกตาอักเสบ และจอประสาทตา ต้อกระจก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 09:00-09:59 EYE/จักษุ ชั้น 12
10:00-10:59 EYE/จักษุ ชั้น 12
11:00-12:00 EYE/จักษุ ชั้น 12
ศุกร์ 17:00-17:59 EYE/จักษุ ชั้น 12
18:00-19:00 EYE/จักษุ ชั้น 12

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
02 เมษายน 2564 17:00 - 19:00
13 เมษายน 2564 09:00 - 11:00
16 เมษายน 2564 17:00 - 19:00
30 เมษายน 2564 17:00 - 19:00