ค้นหาแพทย์

ผศ.พญ. เหมือนพลอย นิภารักษ์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • กระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตา ต้อกระจก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 13:00-13:59 EYE/จักษุ ชั้น 12
14:00-15:00 EYE/จักษุ ชั้น 12

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
11 เมษายน 2564 13:00 - 15:00