ค้นหาแพทย์

ผศ.นพ. ดำรงค์ วิวัฒน์วงศ์วนาสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ต้อหิน เบ้าตา และ ตกแต่งรอบดวงตา ต้อกระจก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • Doctor of Medicine , Khonkhen University, Khonkhen, Thailand

การศึกษาหลังปริญญา

  • The Graduate Diploma in Clinical Science (Ophthalmologist) , Chiang Mai University, Chiang Mai Thailand.
  • Diploma Board of Ophthalmology , Thai Medial Council ,Thailand
  • Certificate of Clinical fellowship in Oculoplastic and Orbit, University of British Col

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00 - 12:00 คลินิกจักษุ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
เสาร์ 14:00 - 16:00 คลินิกจักษุ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ
13 เมษายน 2567 คลินิกจักษุ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
15 เมษายน 2567 คลินิกจักษุ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์