ค้นหาแพทย์

ผศ.นพ. ดำรงค์ วิวัฒน์วงศ์วนาสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ต้อหิน เบ้าตา และ ตกแต่งรอบดวงตา ต้อกระจก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • Doctor of Medicine , Khonkhen University, Khonkhen, Thailand

การศึกษาหลังปริญญา

  • The Graduate Diploma in Clinical Science (Ophthalmologist) , Chiang Mai University, Chiang Mai Thailand.
  • Diploma Board of Ophthalmology , Thai Medial Council ,Thailand
  • Certificate of Clinical fellowship in Oculoplastic and Orbit, University of British Col

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00-09:59 EYE/จักษุ ชั้น 12
10:00-10:59 EYE/จักษุ ชั้น 12
11:00-12:00 EYE/จักษุ ชั้น 12
17:00-17:59 EYE/จักษุ ชั้น 12
18:00-19:00 EYE/จักษุ ชั้น 12
เสาร์ 13:00-13:59 EYE/จักษุ ชั้น 12
14:00-14:59 EYE/จักษุ ชั้น 12
15:00-16:00 EYE/จักษุ ชั้น 12

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
12 เมษายน 2564 17:00 - 17:59
12 เมษายน 2564 17:00 - 19:00
12 เมษายน 2564 18:00 - 19:00