บริการทางการแพทย์

คลินิกกุมาร

       คลินิกกุมารเวช ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ บริการตรวจสุขภาพ การวินิจฉัยโรค และรวมถึงการดูแล รักษาพยาบาลเด็กตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 15 ปี จนถึงโรคที่มีอาการหนักซึ่งจะต้องได้รับการรักษาและดูแลอย่างใกล้ชิด โดยการทำงานร่วมกันของทีมกุมารแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาที่เกี่ยวข้อง ด้วยอุปกรณ์การแพทย์ที่ได้มาตรฐาน โดยใช้กระบวนการตามมาตรฐานวิชาชีพ บริการให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการดูแลเด็กเพื่อให้บุตรหลานของท่านได้รับการรักษาที่ถูกต้องอย่างทันท่วงที

       นอกจากทีมกุมารแพทย์ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่พร้อมให้บริการอย่างอบอุ่น และอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยแล้ว เรายังใส่ใจในสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย โดยการแยกบริเวณอย่างชัดเจนเป็น 2 ส่วน ได้แก่ คลินิกสุขภาพเด็ก สำหรับการตรวจสุขภาพเด็กโดยทั่วไป และคลินิกกุมารเวช สำหรับเด็กที่มีอาการป่วย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคไปสู่เด็กคนอื่น โดยมีทีมเจ้าหน้าที่ของคลินิกกุมารเวชคอยดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์ฯ

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-936905 , Call center 053-936900-1

พบกับผู้เชี่ยวชาญของเรา