บริการทางการแพทย์

คลินิกกุมาร

       เราให้บริการตรวจรักษาอาการทั่วไปและเฉพาะทาง รวมทั้งการส่งเสริมและฟื้นฟูด้านพัฒนาการต่างๆในเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ได้แก่ เด็กสมาธิสั้น พูดไม่ชัด โดยทีมอาจารย์แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-936905 , Call center 053-936900-1, 065-4724657, 065-4724658

พบกับผู้เชี่ยวชาญของเรา