ค้นหาแพทย์

ดร.พญ. พิชญา พจนโพธาสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • จิตวิทยา

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พุธ 17:00-17:59 PED/กุมาร
18:00-18:59 PED/กุมาร
19:00-20:00 PED/กุมาร

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา