ค้นหาแพทย์

นาง ไปรดา วาร์นาโดสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • จิตวิทยา

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00 - 20:00 คลินิกกุมาร ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
อังคาร 09:00 - 20:00 คลินิกกุมาร ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
พุธ 09:00 - 20:00 คลินิกกุมาร ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
พฤหัสบดี 09:00 - 20:00 คลินิกกุมาร ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
ศุกร์ 09:00 - 20:00 คลินิกกุมาร ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
เสาร์ 09:00 - 20:00 คลินิกกุมาร ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
อาทิตย์ 09:00 - 20:00 คลินิกกุมาร ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ