ค้นหาแพทย์

ผศ.พญ. ขวัญนภัส แสงสินสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • โรคหัวใจ

ภาษา

 • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

 • Diploma, Thai Sub board of Pediatric Cardiology, Faculty of Medicine Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand 2018
 • Diploma, Thai Board of Pediatrics, Faculty of Medicine Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand 2016
 • Graduate Diploma in Clinical Sciences (Pediatrics) Faculty of Medicine Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand 2014
 • M.D (Honors). Faculty of Medicine Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand 2012

วุฒิบัตร

 • 2020 Research Fellow in the Translational Research Lab and Cardiac Critical Care at Boston Children’s Hospital, Harvard Medical School, Massachusetts, USA
 • 2019 Research Fellow Cardiac MRI and Cardiac CT, Department of Cardiology, Boston Children’s Hospital, Harvard Medical School, Massachusetts, USA
 • 2016-2018 Pediatric Cardiology Fellowship, Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand
 • 2016 Pediatric Advance Life Support (PALS) Instructor, American Heart Association (AHA)
 • 2013-2016 Pediatric Resident, Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand
 • 2012-2013 Internship, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ
15 เมษายน 2567 คลินิกกุมาร ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์