ค้นหาแพทย์

ผศ.พญ. เกวลี อุณจักรสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ระบบต่อมไร้ท่อ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พฤหัสบดี 13:00-13:59 PED/กุมาร
14:00-14:59 PED/กุมาร
15:00-16:00 PED/กุมาร

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
06 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
06 พฤษภาคม 2564 13:00 - 14:30
06 พฤษภาคม 2564 14:00 - 14:59
06 พฤษภาคม 2564 15:00 - 16:00