ค้นหาแพทย์

ผศ.พญ. ฌานิกา โกษารัตน์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ทารกแรกเกิด

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 15:59 ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12 อาคารศรีพัฒน์
อังคาร 08:00 - 15:59 ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12 อาคารศรีพัฒน์
พุธ 08:00 - 15:59 ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12 อาคารศรีพัฒน์
พฤหัสบดี 08:00 - 15:59 ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12 อาคารศรีพัฒน์
ศุกร์ 08:00 - 15:59 ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12 อาคารศรีพัฒน์
เสาร์ 08:00 - 15:59 ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12 อาคารศรีพัฒน์
อาทิตย์ 08:00 - 15:59 ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12 อาคารศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ