บริการทางการแพทย์

คลินิกอายุรกรรม

        ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางด้านอายุรกรรมทั่วไป  รวมทั้งการให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพ


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์ฯ

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-936909-10 , Call center 053-936900-1

พบกับผู้เชี่ยวชาญของเรา