ค้นหาแพทย์

พญ. พิธพร วัฒนาวิทวัสสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • โรคเบาหวาน, ต่อมไทรอยด์, ต่อมไร้ท่อ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554

วุฒิบัตร

  • สาขาอายุรศาสตร์ (Internal Medicine) 2558
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม (Endocrinology and Metabolism) 2560

การศึกษาหลังปริญญา

  • แพทย์ใช้ทุนภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2554 - 2558
  • แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558 - 2560

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • โรคเบาหวาน ไทรอยด์และโรคอ้วน
  • โรคต่อมใต้สมอง
  • โรคต่อมหมวกไต

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 13:00-13:59 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
14:00-14:59 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
15:00-16:00 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
อังคาร 09:00-09:59 OPD MED2/อายุรกรรม2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
10:00-10:59 OPD MED2/อายุรกรรม2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
11:00-12:00 OPD MED2/อายุรกรรม2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
14:00-14:59 OPD MED2/อายุรกรรม2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
15:00-16:00 OPD MED2/อายุรกรรม2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
พุธ 13:00-16:00 Obesity Clinic/คลินิกโรคอ้วน
พฤหัสบดี 09:00-09:59 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
09:00-09:59 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
10:00-10:59 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
10:00-10:59 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
11:00-12:00 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
11:00-12:00 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
14:00-14:59 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
15:00-16:00 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
ศุกร์ 09:00-09:59 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
10:00-10:59 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
11:00-12:00 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
13:00-13:59 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
14:00-14:59 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
15:00-16:00 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
เสาร์ 09:00-09:59 OPD MED2/อายุรกรรม2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
10:00-10:59 OPD MED2/อายุรกรรม2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
11:00-11:59 OPD MED2/อายุรกรรม2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
12:00-12:59 OPD MED2/อายุรกรรม2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
13:00-14:00 OPD MED2/อายุรกรรม2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
03 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
03 พฤษภาคม 2564 14:00 - 14:59
03 พฤษภาคม 2564 15:00 - 16:00
04 พฤษภาคม 2564 09:00 - 09:59
04 พฤษภาคม 2564 10:00 - 10:59
04 พฤษภาคม 2564 11:00 - 12:00
04 พฤษภาคม 2564 14:00 - 14:59
04 พฤษภาคม 2564 15:00 - 16:00
05 พฤษภาคม 2564 13:00 - 16:00
06 พฤษภาคม 2564 09:00 - 09:59
06 พฤษภาคม 2564 10:00 - 10:59
06 พฤษภาคม 2564 11:00 - 12:00
06 พฤษภาคม 2564 14:00 - 14:59
06 พฤษภาคม 2564 15:00 - 16:00
07 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
07 พฤษภาคม 2564 14:00 - 14:59
07 พฤษภาคม 2564 15:00 - 16:00
08 พฤษภาคม 2564 09:00 - 09:59
08 พฤษภาคม 2564 10:00 - 10:59
08 พฤษภาคม 2564 11:00 - 11:59
08 พฤษภาคม 2564 12:00 - 12:59
08 พฤษภาคม 2564 13:00 - 14:00
10 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
10 พฤษภาคม 2564 14:00 - 14:59
10 พฤษภาคม 2564 15:00 - 16:00
11 พฤษภาคม 2564 09:00 - 09:59
11 พฤษภาคม 2564 10:00 - 10:59
11 พฤษภาคม 2564 11:00 - 12:00
11 พฤษภาคม 2564 14:00 - 14:59
11 พฤษภาคม 2564 15:00 - 16:00
12 พฤษภาคม 2564 13:00 - 16:00
13 พฤษภาคม 2564 09:00 - 09:59
13 พฤษภาคม 2564 10:00 - 10:59
13 พฤษภาคม 2564 11:00 - 12:00
13 พฤษภาคม 2564 14:00 - 14:59
13 พฤษภาคม 2564 15:00 - 16:00
14 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
14 พฤษภาคม 2564 14:00 - 14:59
14 พฤษภาคม 2564 15:00 - 16:00
25 พฤษภาคม 2564 09:00 - 09:59
25 พฤษภาคม 2564 10:00 - 10:59
25 พฤษภาคม 2564 11:00 - 12:00
26 พฤษภาคม 2564 13:00 - 16:00