ค้นหาแพทย์

พญ. ณัฐิณี ลักษณานันท์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • โรคติดเชื้อ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00-12:00 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
14:00-14:59 (ยกเลิก)MED/อายุรกรรม 13A
15:00-16:00 (ยกเลิก)MED/อายุรกรรม 13A
อังคาร 08:00-12:00 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
14:00-14:59 (ยกเลิก)MED/อายุรกรรม 13A
15:00-16:00 (ยกเลิก)MED/อายุรกรรม 13A
พุธ 09:30-10:29 (ยกเลิก)MED/อายุรกรรม 13A
10:30-11:29 (ยกเลิก)MED/อายุรกรรม 13A
11:30-12:00 (ยกเลิก)MED/อายุรกรรม 13A
13:00-13:59 (ยกเลิก)MED/อายุรกรรม 13A
14:00-14:59 (ยกเลิก)MED/อายุรกรรม 13A
15:00-16:00 (ยกเลิก)MED/อายุรกรรม 13A
พฤหัสบดี 14:00-14:59 (ยกเลิก)MED/อายุรกรรม 13A
15:00-16:00 (ยกเลิก)MED/อายุรกรรม 13A
ศุกร์ 13:00-13:59 (ยกเลิก)MED/อายุรกรรม 13A
14:00-14:59 (ยกเลิก)MED/อายุรกรรม 13A
15:00-16:00 (ยกเลิก)MED/อายุรกรรม 13A

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
04 พฤษภาคม 2564 14:00 - 14:59
04 พฤษภาคม 2564 15:00 - 16:00