ค้นหาแพทย์

พญ. ณัฐิณี ลักษณานันท์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • โรคติดเชื้อ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00-12:00 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
13:00-16:00 MED/อายุรกรรม 13A
อังคาร 08:00-12:00 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
14:00-16:00 MED/อายุรกรรม 13A
พุธ 09:00-12:00 MED/อายุรกรรม 13A
13:00-16:00 MED/อายุรกรรม 13A
พฤหัสบดี 14:00-16:00 MED/อายุรกรรม 13A
ศุกร์ 13:00-16:00 MED/อายุรกรรม 13A

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
01 มกราคม 2564 13:00 - 16:00
22 มกราคม 2564 13:00 - 16:00