ค้นหาแพทย์

พญ. ณัฐิณี ลักษณานันท์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • โรคติดเชื้อ , อายุรกรรมทั่วไป

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • โรคติดเชื้อ HIV/AIDS และยาต้านไวรัส (Antiretroviral drugs)
  • วัณโรค (TB), วัณโรคเทียม (NTM)
  • โรคติดเชื้อรา (Fungus infection)
  • โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Sexually transmitted diseases: STD)
  • Travel medicine
  • Vaccination

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 12:00 คลินิกบริการส่วนหน้า ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
14:00 - 16:00 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
อังคาร 08:00 - 12:00 คลินิกบริการส่วนหน้า ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
14:30 - 16:00 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
พุธ 09:30-12:00/13:00-16:00 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
พฤหัสบดี 14:30 - 16:00 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
ศุกร์ 13:00 - 16:00 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ
10 มีนาคม 2566 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
14 มีนาคม 2566 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
15 มีนาคม 2566 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
16 มีนาคม 2566 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
17 มีนาคม 2566 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
24 มีนาคม 2566 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
27 มีนาคม 2566 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
28 มีนาคม 2566 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
29 มีนาคม 2566 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์