ค้นหาแพทย์

รศ.พญ. บุษยมาส ชีวสกุลยงสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • โรคมะเร็ง

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 09:00-09:59 MED/อายุรกรรม 13A
11:00-12:00 MED/อายุรกรรม 13A
พฤหัสบดี 17:00-17:59 MED/อายุรกรรม 13A
18:00-18:59 MED/อายุรกรรม 13A
19:00-20:00 MED/อายุรกรรม 13A
ศุกร์ 17:00-17:59 MED/อายุรกรรม 13A
18:00-18:59 MED/อายุรกรรม 13A
19:00-20:00 MED/อายุรกรรม 13A
เสาร์ 10:00-10:59 MED/อายุรกรรม 13A
11:00-12:00 MED/อายุรกรรม 13A
13:00-13:59 MED/อายุรกรรม 13A
14:00-14:59 MED/อายุรกรรม 13A
15:00-16:00 MED/อายุรกรรม 13A
อาทิตย์ 10:00-10:59 MED/อายุรกรรม 13A
11:00-12:00 MED/อายุรกรรม 13A
13:00-13:59 MED/อายุรกรรม 13A
14:00-14:59 MED/อายุรกรรม 13A
15:00-16:00 MED/อายุรกรรม 13A

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
15 เมษายน 2564 17:00 - 20:00