ค้นหาแพทย์

นพ. ปาณัสม์ เจษฎาพรสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • อายุรกรรมทั่วไป

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 13:00 - 16:00 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ