ค้นหาแพทย์

นพ. ปาณัสม์ เจษฎาพรสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • อายุรกรรมทั่วไป

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 13:00-16:00 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา