ค้นหาแพทย์

พญ. ทรงภรณ์ โอฬารรัตนชัยสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • โรคมะเร็ง

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร

  • อายุรศาสตร์ทั่วไปอายุรศาสตร์ มะเร็งวิทยา

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 09:00-12:00 ตรวจสุขภาพ-Excellence ชั้น5
10:00-10:59 MED/อายุรกรรม 13A
11:00-12:00 MED/อายุรกรรม 13A

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
03 เมษายน 2564 10:00 - 12:00
10 เมษายน 2564 10:00 - 12:00
17 เมษายน 2564 10:00 - 12:00
24 เมษายน 2564 10:00 - 12:00