บริการทางการแพทย์

ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ

       เราได้รับการรับรองด้วยมาตรฐาน JCI ทำให้มั่นใจได้ว่าเรามีการการคัดกรอง / ดูแล / รักษา ผู้ที่มีปัญหาด้านระบบทางเดินอาหาร ตับ ตับอ่อน ถุงน้ำดีและลำไส้ ได้แก่ อาการปวดท้อง ถ่ายเป็นเลือด ปัญหาด้านกระเพาะอาหารและลำไส้ ทั้งการรักษาแบบให้ยา / ไม่ผ่าตัด / ส่องกล้องเพื่อวินิจฉัย / ผ่าตัด อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-934766 , Call center 053-936900-1, 065-4724657, 065-4724658