บริการทางการแพทย์

ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ

       ให้คำปรึกษาและรักษาโรคทางเดินอาหาร รวมทั้งความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารและตับเช่น โรคกระเพาะอาหาร กรดไหลย้อน ลำไส้แปรปรวน มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งลำไส้ ตับแข็ง ไขมันพอกตับ ไวรัสตับอักเสบบี รวมทั้งตรวจวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยการส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนต้น (Gastroscopy) , การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) , ตรวจดูสภาพการเกิดพังผืดในเนื้อตับด้วยเครื่องไฟโบรสแกน (Fibro Scan) ฯลฯ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบทางเดินอาหารและตับร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ เช่น วิสัญญีแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-934766 , Call center 053-936900-1