ค้นหาแพทย์

นพ. ชัยวรรธน์ ประดิษฐ์ทองงามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ระบบทางเดินอาหารและตับ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537

วุฒิบัตร

  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พศ 2551
  • อายุรศาสตร์ กองอายุรกรรม รพ ภูมิพลอดุลยเดช พ.ศ. 2543

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 13:00-16:00 GI Center-Excellence ชั้น 2
อังคาร 09:00-12:00 GI Center-Excellence ชั้น 2
พุธ 09:00-12:00 GI Center-Excellence ชั้น 2
พฤหัสบดี 09:00-12:00 GI Center-Excellence ชั้น 2
ศุกร์ 13:00-16:00 GI Center-Excellence ชั้น 2
เสาร์ 09:00-12:00 GI Center-Excellence ชั้น 2
13:00-16:00 GI Center-Excellence ชั้น 2

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา