ค้นหาแพทย์

รศ.นพ. ศตวรรษ ทองสวัสดิ์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ระบบทางเดินอาหารและตับ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พุธ 10:00-10:59 GI Center-Excellence ชั้น 2
11:00-12:00 GI Center-Excellence ชั้น 2
ศุกร์ 13:00-13:59 GI Center-Excellence ชั้น 2
14:00-14:59 GI Center-Excellence ชั้น 2
15:00-16:00 GI Center-Excellence ชั้น 2

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา