ค้นหาแพทย์

ผศ.พญ. อภิญญา ลีรพันธ์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ระบบทางเดินอาหารและตับ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พุธ 14:00-16:00 GI Center-Excellence ชั้น 2

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา