ค้นหาแพทย์

รศ.นพ. ธเนศ ชิดาพนารักษ์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ระบบทางเดินอาหารและตับ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาหลังปริญญา

  • สาขาอายุรศาสตร์

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17:00-20:00 MED/อายุรกรรม 13A
อังคาร 09:00-12:00 GI Center-Excellence ชั้น 2
อาทิตย์ 09:00-12:00 GI Center-Excellence ชั้น 2

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา