ค้นหาแพทย์

รศ.นพ. ธเนศ ชิดาพนารักษ์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ระบบทางเดินอาหารและตับ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาหลังปริญญา

  • สาขาอายุรศาสตร์

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17:00-17:59 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
18:00-18:59 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
19:00-20:00 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
อังคาร 09:00-09:59 GI Center-Excellence ชั้น 2
10:00-10:59 GI Center-Excellence ชั้น 2
11:00-12:00 GI Center-Excellence ชั้น 2
อาทิตย์ 09:00-09:59 GI Center-Excellence ชั้น 2
10:00-10:59 GI Center-Excellence ชั้น 2
11:00-12:00 GI Center-Excellence ชั้น 2

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
06 มิถุนายน 2564 11:00 - 12:00