ค้นหาแพทย์

นพ. นิพพิชฌน์ พรหมมีสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ระบบทางเดินอาหารและตับ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00-12:00 GI Center-Excellence ชั้น 2
อังคาร 13:00-15:30 GI Center-Excellence ชั้น 2
พุธ 09:00-12:00 GI Center-Excellence ชั้น 2
13:00-16:00 GI Center-Excellence ชั้น 2
พฤหัสบดี 09:00-12:00 GI Center-Excellence ชั้น 2
ศุกร์ 09:00-09:59 GI Center-Excellence ชั้น 2
10:00-10:59 GI Center-Excellence ชั้น 2
11:00-12:00 GI Center-Excellence ชั้น 2
อาทิตย์ 10:00-12:00 GI Center-Excellence ชั้น 2

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
01 พฤศจิกายน 2563 10:00 - 12:00
02 พฤศจิกายน 2563 09:00 - 12:00
03 พฤศจิกายน 2563 13:00 - 15:30
04 พฤศจิกายน 2563 09:00 - 12:00
04 พฤศจิกายน 2563 13:00 - 16:00
05 พฤศจิกายน 2563 09:00 - 12:00
06 พฤศจิกายน 2563 09:00 - 09:59
06 พฤศจิกายน 2563 10:00 - 10:59
06 พฤศจิกายน 2563 11:00 - 12:00
08 พฤศจิกายน 2563 10:00 - 12:00
20 พฤศจิกายน 2563 09:00 - 09:59
20 พฤศจิกายน 2563 10:00 - 10:59
20 พฤศจิกายน 2563 11:00 - 12:00
29 พฤศจิกายน 2563 10:00 - 12:00