ค้นหาแพทย์

นพ. นิพพิชฌน์ พรหมมีสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ระบบทางเดินอาหารและตับ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00-09:59 GI Center-Excellence ชั้น 2
10:00-10:59 GI Center-Excellence ชั้น 2
11:00-12:00 GI Center-Excellence ชั้น 2
อังคาร 13:00-13:59 GI Center-Excellence ชั้น 2
14:00-15:00 GI Center-Excellence ชั้น 2
พุธ 09:00-09:59 GI Center-Excellence ชั้น 2
10:00-10:59 GI Center-Excellence ชั้น 2
11:00-12:00 GI Center-Excellence ชั้น 2
13:00-13:59 GI Center-Excellence ชั้น 2
14:00-14:59 GI Center-Excellence ชั้น 2
15:00-16:00 GI Center-Excellence ชั้น 2
พฤหัสบดี 09:00-09:59 GI Center-Excellence ชั้น 2
10:00-10:59 GI Center-Excellence ชั้น 2
11:00-12:00 GI Center-Excellence ชั้น 2
ศุกร์ 09:00-09:59 GI Center-Excellence ชั้น 2
10:00-10:59 GI Center-Excellence ชั้น 2
11:00-12:00 GI Center-Excellence ชั้น 2
อาทิตย์ 09:00-09:59 GI Center-Excellence ชั้น 2
10:00-10:59 GI Center-Excellence ชั้น 2
11:00-12:00 GI Center-Excellence ชั้น 2

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
04 พฤษภาคม 2564 13:00 - 15:30
26 พฤษภาคม 2564 09:00 - 12:00
26 พฤษภาคม 2564 13:00 - 16:00
28 พฤษภาคม 2564 09:00 - 09:59
28 พฤษภาคม 2564 10:00 - 10:59
28 พฤษภาคม 2564 11:00 - 12:00