ค้นหาแพทย์

ศ.คลินิก.นพ. องอาจ ไพรสณฑรางกูรสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ระบบทางเดินอาหารและตับ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พฤหัสบดี 13:00-13:59 GI Center-Excellence ชั้น 2
14:00-14:59 GI Center-Excellence ชั้น 2
15:00-16:00 GI Center-Excellence ชั้น 2

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
03 มิถุนายน 2564 13:00 - 13:59
03 มิถุนายน 2564 14:00 - 14:59
03 มิถุนายน 2564 15:00 - 16:00