ค้นหาแพทย์

ศ.คลินิก.นพ. องอาจ ไพรสณฑรางกูรสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ระบบทางเดินอาหารและตับ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พฤหัสบดี 13:00-16:00 GI Center-Excellence ชั้น 2

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา