ค้นหาแพทย์

นพ. วสุวิช วันไชยธนวงศ์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ระบบทางเดินอาหารและตับ

ภาษา

การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558

วุฒิบัตร

  • วว. อายุรศาสตร์
  • วว. อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 09:00 - 12:00 ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ
06 เมษายน 2567 ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
13 เมษายน 2567 ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ