ค้นหาแพทย์

ผศ.นพ. ภูริพงศ์ กิจดำรงธรรมสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ระบบทางเดินอาหารและตับ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
ศุกร์ 10:00-10:59 GI Center-Excellence ชั้น 2
11:00-12:00 GI Center-Excellence ชั้น 2
เสาร์ 10:00-12:00 GI Center-Excellence ชั้น 2

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
06 มีนาคม 2564 10:00 - 12:00
13 มีนาคม 2564 10:00 - 12:00
26 มีนาคม 2564 10:00 - 10:59
26 มีนาคม 2564 11:00 - 12:00