ค้นหาแพทย์

ผศ.นพ. ภูริพงศ์ กิจดำรงธรรมสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ระบบทางเดินอาหารและตับ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
ศุกร์ 10:00-10:59 GI Center-Excellence ชั้น 2
11:00-12:00 GI Center-Excellence ชั้น 2
เสาร์ 11:00-11:59 GI Center-Excellence ชั้น 2
12:00-13:00 GI Center-Excellence ชั้น 2

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
04 มิถุนายน 2564 10:00 - 10:59
04 มิถุนายน 2564 11:00 - 12:00
05 มิถุนายน 2564 11:00 - 11:59
05 มิถุนายน 2564 12:00 - 13:00
12 มิถุนายน 2564 11:00 - 11:59
12 มิถุนายน 2564 12:00 - 13:00
25 มิถุนายน 2564 10:00 - 10:59
25 มิถุนายน 2564 11:00 - 12:00