บริการทางการแพทย์

ศูนย์โรคหัวใจ

       ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น ความดันโลหิตสูง โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ลิ้นหัวใจรั่ว  หัวใจตีบ หัวใจเต้นผิดปกติโดยการตรวจแบบ Non-invasive cardiacเช่น ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiography) การตรวจสมรรถภาพหัวใจ EST (Exercise Stress Test) โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหัวใจ


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-934759-60 Call center: 053-936900-1, 065-4724657, 065-4724658

พบกับผู้เชี่ยวชาญของเรา