ค้นหาแพทย์

นพ. ศุภเดช สุจริตรักษ์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • โรคหัวใจและหลอดเลือด

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2543

วุฒิบัตร

  • อายุรศาสตร์ ,2547
  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ , 2550
  • อนุสาขาหัตถการขยายหลอดเลือดหัวใจ , 2552

การศึกษาหลังปริญญา

  • อายุรศาสตร์ และ อายุรศาสตร์โรคหัวใจ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • อนุสาขาหัตถการขยายหลอดเลือดหัวใจ , คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • General and Intervention cardiology

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00-09:59 OPD MED2/อายุรกรรม2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
10:00-10:59 OPD MED2/อายุรกรรม2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
11:00-12:00 OPD MED2/อายุรกรรม2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
13:00-13:59 OPD MED2/อายุรกรรม2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
14:00-15:00 OPD MED2/อายุรกรรม2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
อังคาร 09:00-09:59 OPD MED2/อายุรกรรม2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
10:00-10:59 OPD MED2/อายุรกรรม2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
11:00-12:00 OPD MED2/อายุรกรรม2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
13:00-13:59 OPD MED2/อายุรกรรม2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
14:00-15:00 OPD MED2/อายุรกรรม2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
พุธ 09:30-10:59 Cardiac Center-Excellence ชั้น9
11:00-12:00 Cardiac Center-Excellence ชั้น9
พฤหัสบดี 09:00-09:59 OPD MED2/อายุรกรรม2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
10:00-10:59 OPD MED2/อายุรกรรม2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
11:00-12:00 OPD MED2/อายุรกรรม2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
13:00-13:59 OPD MED2/อายุรกรรม2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
14:00-15:00 OPD MED2/อายุรกรรม2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
ศุกร์ 09:00-09:59 OPD MED2/อายุรกรรม2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
10:00-10:59 OPD MED2/อายุรกรรม2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
11:00-12:00 OPD MED2/อายุรกรรม2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
เสาร์ 08:30-08:59 Cardiac Center-Excellence ชั้น9
09:00-09:59 Cardiac Center-Excellence ชั้น9
10:00-10:59 Cardiac Center-Excellence ชั้น9
11:00-12:00 Cardiac Center-Excellence ชั้น9

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
03 พฤษภาคม 2564 11:00 - 12:00
03 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
03 พฤษภาคม 2564 14:00 - 15:00
06 พฤษภาคม 2564 09:00 - 09:59
06 พฤษภาคม 2564 10:00 - 10:59
07 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
07 พฤษภาคม 2564 14:00 - 15:00
07 พฤษภาคม 2564 15:01 - 16:00
10 พฤษภาคม 2564 09:00 - 09:59
10 พฤษภาคม 2564 10:00 - 10:59
10 พฤษภาคม 2564 11:00 - 12:00
10 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
10 พฤษภาคม 2564 14:00 - 15:00
14 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
14 พฤษภาคม 2564 14:00 - 15:00
14 พฤษภาคม 2564 15:01 - 16:00
17 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
17 พฤษภาคม 2564 14:00 - 15:00
21 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
21 พฤษภาคม 2564 14:00 - 15:00
21 พฤษภาคม 2564 15:01 - 16:00
25 พฤษภาคม 2564 09:00 - 09:59
25 พฤษภาคม 2564 10:00 - 10:59
25 พฤษภาคม 2564 11:00 - 12:00
26 พฤษภาคม 2564 09:30 - 10:59
26 พฤษภาคม 2564 11:00 - 12:00
28 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
28 พฤษภาคม 2564 14:00 - 15:00
28 พฤษภาคม 2564 15:01 - 16:00