ค้นหาแพทย์

พญ. ลลิตา ยงสมิทธ์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • โรคหัวใจและหลอดเลือด

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

การศึกษาหลังปริญญา

  • อายุรศาสตร์ และ อายุรศาสตร์โรคหัวใจ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:30-10:59 Cardiac Center-Excellence ชั้น9
11:00-12:00 Cardiac Center-Excellence ชั้น9
อังคาร 09:00-09:59 MED/อายุรกรรม 13A
10:00-11:00 MED/อายุรกรรม 13A
13:00-13:59 MED/อายุรกรรม 13A
14:00-14:59 MED/อายุรกรรม 13A
15:00-16:00 MED/อายุรกรรม 13A
พุธ 09:00-09:59 MED/อายุรกรรม 13A
09:00-09:59 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
10:00-11:00 MED/อายุรกรรม 13A
10:00-10:59 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
11:00-12:00 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
13:00-16:00 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
พฤหัสบดี 09:30-10:59 Cardiac Center-Excellence ชั้น9
11:00-12:00 Cardiac Center-Excellence ชั้น9
13:00-13:59 MED/อายุรกรรม 13A
14:00-14:59 MED/อายุรกรรม 13A
15:00-16:00 MED/อายุรกรรม 13A
ศุกร์ 09:00-09:59 MED/อายุรกรรม 13A
10:00-11:00 MED/อายุรกรรม 13A
13:00-13:59 MED/อายุรกรรม 13A
14:00-14:59 MED/อายุรกรรม 13A
15:00-16:00 MED/อายุรกรรม 13A
อาทิตย์ 09:00-12:00 Cardiac Center-Excellence ชั้น9
09:00-12:00 Cardiac Center-Excellence ชั้น9

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
01 มกราคม 2564 09:00 - 09:59
01 มกราคม 2564 10:00 - 11:00
01 มกราคม 2564 13:00 - 13:59
01 มกราคม 2564 14:00 - 14:59
01 มกราคม 2564 15:00 - 16:00
05 มกราคม 2564 15:00 - 16:00
22 มกราคม 2564 13:00 - 13:59
22 มกราคม 2564 14:00 - 14:59
22 มกราคม 2564 15:00 - 16:00