ค้นหาแพทย์

ผศ.นพ. นราวุฒิ ประเสริฐวิทยากิจสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • โรคหัวใจและหลอดเลือด

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

วุฒิบัตร

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

การศึกษาหลังปริญญา

  • อายุรศาสตร์ และ อายุรศาสตร์โรคหัวใจ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • อายุรศาสตร์ สรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
ศุกร์ 17:00-17:59 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
18:00-18:59 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
19:00-20:00 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
อาทิตย์ 17:00-17:59 OPD MED2/อายุรกรรม2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
18:00-18:59 OPD MED2/อายุรกรรม2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
19:00-20:00 OPD MED2/อายุรกรรม2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
07 พฤษภาคม 2564 17:00 - 17:59
07 พฤษภาคม 2564 18:00 - 18:59
07 พฤษภาคม 2564 19:00 - 20:00
23 พฤษภาคม 2564 17:00 - 20:00