ค้นหาแพทย์

รศ.นพ. สมชาย หรรษคุณาชัยสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • โรคหัวใจและหลอดเลือด

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พฤหัสบดี 10:00-10:59 OPD MED2/อายุรกรรม2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
11:00-12:00 OPD MED2/อายุรกรรม2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
06 พฤษภาคม 2564 10:00 - 10:59
06 พฤษภาคม 2564 11:00 - 12:00
13 พฤษภาคม 2564 10:00 - 10:59
13 พฤษภาคม 2564 11:00 - 12:00