ค้นหาแพทย์

นพ. ภาณุเมศ ศรีสว่างสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • โรคหัวใจและหลอดเลือด

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร

  • อายุรศาตร์. อายุรศาสต์โรคหัวใจ.

การศึกษาหลังปริญญา

  • Interventional cardiology, The Heart Association of Thailand

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • Interventional cardiology

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 10:00-10:59 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
11:00-12:00 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
13:30-14:29 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
14:30-15:29 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
15:30-16:00 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
อังคาร 10:30-10:59 Cardiac Center-Excellence ชั้น9
11:00-12:00 Cardiac Center-Excellence ชั้น9
13:00-13:59 Cardiac Center-Excellence ชั้น9
14:00-14:59 Cardiac Center-Excellence ชั้น9
15:00-16:00 Cardiac Center-Excellence ชั้น9
พุธ 10:00-10:59 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
11:00-12:00 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
13:30-14:29 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
14:30-15:29 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
15:30-16:00 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
พฤหัสบดี 10:00-10:59 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
11:00-12:00 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
13:30-14:29 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
14:30-16:00 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
ศุกร์ 10:00-10:59 Cardiac Center-Excellence ชั้น9
11:00-12:00 Cardiac Center-Excellence ชั้น9
13:30-13:59 Cardiac Center-Excellence ชั้น9
14:00-14:59 Cardiac Center-Excellence ชั้น9
15:00-16:00 Cardiac Center-Excellence ชั้น9
อาทิตย์ 10:00-10:59 Cardiac Center-Excellence ชั้น9
11:00-12:00 Cardiac Center-Excellence ชั้น9
13:30-13:59 Cardiac Center-Excellence ชั้น9
14:00-14:59 Cardiac Center-Excellence ชั้น9
15:00-16:00 Cardiac Center-Excellence ชั้น9

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
02 พฤษภาคม 2564 10:00 - 10:59
02 พฤษภาคม 2564 11:00 - 12:00
04 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
04 พฤษภาคม 2564 14:00 - 14:59
04 พฤษภาคม 2564 15:00 - 16:00
06 พฤษภาคม 2564 10:00 - 10:59
06 พฤษภาคม 2564 11:00 - 12:00
16 พฤษภาคม 2564 10:00 - 10:59
16 พฤษภาคม 2564 11:00 - 12:00