บริการทางการแพทย์

โรคไต

       ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาและดูแลผู้ป่วยโรคไตทุกชนิด ทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต เช่น โรคไตวายเฉียบพลัน ไตเรื้อรัง ไตเสื่อม ไตอักเสบ ฯล รวมทั้งมีนักกำหนดอาหารและคลินิกไตเทียม ที่จะสามารถรองรับและดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ 


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 2,3 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-934613, 053-934434 , Call center 053-936900-1, 065-4724657, 065-4724658